Jumpsuit som gåva

Vi brukar oftast bara ta upp barnkläder på vår site, denna gång riktar vi in oss på mer vuxenkläder, dock så går dessa i många fall utmärkt att använda för barn, det är ju bara storleken som är skillnaden.

Varje år kan arbetsgivare ge en julgåva till sina anställda. Detta enligt de skattetekniska regler som finns gällande julgåvor. Utöver det finns möjligheten för företag att ge jubileumsgåva, profilkläder m.m. till de anställda. Det gäller därmed att vara insatt i de olika reglerna som gäller så inte skatteverket anser att de gällande gränserna överskridigts. Här finns fyra vägar att gå. Vi börjar med den väg där värdet kan vara som högst.

Profilkläder: Genom att förändra gåvorna till så kallade profilkläder blir gränsen för hur mycket det får kosta betydligt högre. Profilkläder ska primärt vara till att användas på det jobb som den anställde har och utöver det vara obligatoriska att använda av de anställda. Men det behöver självklart inte vara konstant. En dunjacka kan exempelvis vara obligatorisk när det är kallt ute osv. Profilkläder ska därmed vara funktionsinriktade på att användas i arbetsutövandet.

Genom att använda kläderna som företagsprofilering klassas des som arbetskläder. För att plaggen även ska kunna användas på fritiden krävs det att det finns en tydlig koppling till företaget med loga eller text. Denna ska vara så stor och tydligt att plaggets användning ”minskar” för civilt bruk.

Läs mer om profilkläder här.

Minnesgåva: En minnesgåva får ha ett värde av 15.000kr. Den får enbart delas ut till en anställd på större högtidsdagar. Ett exempel är när personen fyller 50 år eller har jobbat inom företaget i 25 år.

Jubileumsgåva:

Är det en jubileumsgåva får det maximala värdet vara 1350kr. Den kan lämnas ut till de anställda i det fall som företaget fyller 25,50,75 eller 100 år.

Julgåva:

År 1988 infördes lagen om ”skattefria julgåvor”. Därmed kunde företag börja ge sina anställda julgåvor utan att detta skulle räknas som en skattemässig förmån som därmed skulle behöva beskattas av mottagaren. Då var gränsen på 250kr och den har sedan dessa ökat successivt för att idag vara på 450kr. Är det en julgåva som ges får alltså det reella värdet på gåvan inte vara högre än 450kr per person. Läs mer om julgåvor och jubileumsgåvor här.